De ervaring

Waar ligt de kennis van SoftSQRE

Vooruitstrevende bedrijfsapplicaties en een modulair Cloud platform worden beschikbaar gesteld door Microsoft. Neem Azure als het Cloud platform waar alle servers, devices, applicaties en de gebruikers op worden geauthentiseerd. Met daarbij Office 365 voor de bedrijfsapplicaties en met Microsoft 365 Defender worden de devices beveiligd en met Intune en Azure Virtual Desktop worden de devices aangeboden en beheerd. Verder zijn alle security en compliance zaken geborgen met deze producten. Van deze zaken is productkennis aanwezig binnen SoftSQRE.

Naast de bovengenoemde producten en functionaliteiten is er eveneens software-ontwikkelkennis aanwezig en het werken met Azure DevOps. De programmeerkennis wordt gebruikt om met Infrastructure as Code de Azure omgeving te onderhouden.

Door Microsoft zijn de Cloud producten op elkaar afgestemd en daar vindt voortdurend innovatie op plaats om het nog veiliger en slimmer te maken. Door deze producten goed in te zetten voor opdrachtgever is Microsoft productkennis nodig en deze is bij SoftSQRE aanwezig.